วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำสายด่วน 1166

19 ส.ค. 2560

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ได้จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสายด่วน 1166 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานโปรแกรมระบบ Call Center และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งใหม่ การใช้งาน Omni-Channel Agent, Omni-channel Supervisor, Omni-Channel Manager ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น