1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
บทความ/ความรู้ผู้บริโภค

 

เตือนภัย ค่ายโทรศัพท์มือถือส่ง SMS เสียค่าบริการ โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ 25 ครั้ง
ผู้บริโภครู้หรือไม่ เหตุผลบางอย่างก็ ยกเลิกสัญญาไม่ได้ 27 ครั้ง
สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อ"เครื่องทำน้ำอุ่น" 6 ครั้ง
ประเมินตนเอง 5 ข้อ ก่อนคิดสมัครใช้บัตรเครดิต 9 ครั้ง
เจอเรื่องแบบนี้ ต้องร้องเรียนที่ไหน ? 26 ครั้ง
ควรระวัง! ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านตัวแทนจำหน่าย 6 ครั้ง
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเชื่อมโยงในธุรกิจออนไลน์ รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ 25 ครั้ง
CASE โทรศัพท์...เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 7 ครั้ง
“สังฆทาน” ถวายอย่างไรให้ได้บุญ 7 ครั้ง
ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เป็นธุรกิจ 23 ครั้ง