Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 148 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562) และวิเคราะห์รายงานฯ 1035 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สคบ. รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กันยายน 2561) 116 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 กันยายน พ.ศ. 2560) และวิเคราะห์รายงานฯ 1302 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558) 26 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2557) 21 ครั้ง