Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ม.ค. 2566 49 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11 ต.ค. 2565 263 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ 04 ต.ค. 2565 114 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ วิทยาลัยทองสุข 15 ก.ย. 2565 52 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 15 ก.ย. 2565 26 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือต้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 15 ก.ย. 2565 14 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย 03 พ.ค. 2565 266 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว 03 พ.ค. 2565 83 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) 03 พ.ค. 2565 52 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมการขายตรงไทย 03 พ.ค. 2565 42 ครั้ง