Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 21 ม.ค. 2562 171 ครั้ง
ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 16 ม.ค. 2562 60 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2562 12 ครั้ง
ราคากลางจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 ม.ค. 2562 9 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ม.ค. 2562 3 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 ม.ค. 2562 16 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 ม.ค. 2562 11 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 27 ธ.ค. 2561 12 ครั้ง