Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี​ UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์​ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรังสี​ UVC

10 มิ.ย. 2564( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )