Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

13 ต.ค. 2564( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )