Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี​ UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์​ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรังสี​ UVC​(ครั้งที่​ 12)

11 พ.ค. 2565( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )