Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ร่วมรายการ “สถานีประชาชน” ประเด็น: ปัญหาพื้นที่สาธารณูปโภค หมู่บ้านจัดสรรทรุด-ชำรุด จ.นครสวรรค์

18 ส.ค. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด โดย นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1 เข้าร่วมออกอากาศสดในรายการ "สถานีประชาชน” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

ในการนี้ ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่สาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรทรุด-ชำรุด ในจังหวัดนครสวรรค์ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันตัวบ้าน กรณีบ้านทรุด-ชำรุด อีกทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้มีการแจ้งว่าจะมีสนามเด็กเล่น แต่ผ่านมา 5 ปี ยังไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น ลูกบ้านจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร รวมทั้งกรณีพื้นที่สาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย ลูกบ้านมีสิทธิเรียกร้องอย่างไรได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สคบ. จ.นครสวรรค์ แล้ว

 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )