Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี

22 ก.ย. 2565


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )