Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

22 ก.ย. 2565


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )