Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá


สคบ. หารือรูปแบบการจัดทำรายการร่วมกัน ระหว่าง สคบ. และกรมประชาสัมพันธ์

01 ธ.ค. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (นางสาวจรัสศรี ผดุงผล) หารือรูปแบบการจัดทำรายการร่วมกันกับ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (นางจริยา ประสพทรัพย์) เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )