Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá


รมต. อนุชาฯ นำทีม สคบ. ตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ งานมอเตอร์โชว์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

01 ธ.ค. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) 
และเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง จำนวน 35 ราย ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 (Motor Expo 2022) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในกรณีเกี่ยวกับเรื่อง ผู้ประกอบธุรกิจมีการกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามสัญญาจองรถยนต์ การส่งมอบรถยนต์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจอง ผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินจองแก่ผู้บริโภค 
ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจอง ซึ่ง สคบ. โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการกำกับดูแลและควบคุมการทำสัญญาจองรถยนต์ (ใหม่) ที่มีการนำออกจำหน่าย
ในท้องตลาด โดยมีการเรียกเก็บเงินบางส่วน (เงินจอง เงินดาวน์ สิ่งที่รับไว้เป็นมัดจำ) จากผู้บริโภคไว้เป็นประกัน และมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการริบเงินดังกล่าวจากผู้บริโภค แม้บางกรณีไม่ใช่ความผิดของผู้บริโภค 
             ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญาจองรถยนต์ (ใหม่) 

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )