Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สบส.

25 ม.ค. 2566


สคบ. ต้องรับคณะศึกษาดูงานจาก สบส.

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในการเข้าศึกษาดูงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนของสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )