Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. หารือ MCOT HD แนวทางจัดรายการร่วมกัน

25 ม.ค. 2566


วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์) พร้อมด้วย นางสาวจรัสศรี ผดุงผล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบผู้บริหารของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT HD กดหมายเลข 30 เพื่อหารือแนวทางการจัดทำรายการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันต่อไป ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )