Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ร่วมออกรายการ NBT มีคำตอบ

27 ม.ค. 2566


สคบ. ร่วมออกรายการ NBT มีคำตอบ ประเด็น : ศัลยกรรมที่ "ผิดพลาด” หรือ "ผิดคาด”
 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.05 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ เจริญเวช ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมรายการ "NBT มีคำตอบ” ออกอากาศทางช่อง 2 NBT และ Facebook Live : LiveNBT2HD ในประเด็น : ศัลยกรรมที่ "ผิดพลาด” หรือ "ผิดคาด” ซึ่งมีการพูดคุยกันในประเด็น ศัลยกรรมที่ผิดพลาดเป็นอย่างไร สถิติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของ สคบ. ก่อนทำศัลยกรรมผู้บริโภคต้องรู้อะไรบ้างเพื่อลดข้อพิพาท กรณีข่าวดังบุกทลายแหล่งผลิตซิลิโคนจมูกเถื่อน ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียนของ สคบ. และคำแนะนำถึงผู้บริโภคที่ต้องการทำศัลยกรรมว่าทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถรักษาสิทธิของตนเองได้หากถูกละเมิดสิทธิ
 ผู้บริโภคสามารถรับชมรายการ "NBT มีคำตอบ” ในส่วนการนำเสนอประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ การเตือนภัย การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค รวมถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 - 16.00 น. ทางช่อง 2 NBT Facebook Live : LiveNBT2HD ดำเนินรายการโดย นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์ (NBT)


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )