Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประชุมโฆษก​ สคบ.​ ครั้งที่​ 9/2566

14 มี.ค. 2566


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานที่ประชุมโฆษก สคบ. ครั้งที่ 9/2566 เพื่อหารือในประเด็นเนื้อหารายการ "NBT มีคำตอบ” สภาพปัญหาเพื่อการเตรียมความพร้อมและข้อมูลสำหรับการจัดรายการครั้งต่อไป รวมถึงการพิจารณาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ร่วมกับคณะทำงานโฆษก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายการ "NBT มีคำตอบ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5 สคบ.

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )