Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ.​ ร่วมออกรายการ​ NBT​มีคำตอบ​ ประเด็น​ : ขายตรง​ แชร์ลูกโซ่​ ต่างกันอย่างไร?

26 พ.ค. 2566


สคบ.​ ร่วมออกรายการ​ NBT​มีคำตอบ​ ประเด็น​ : ขายตรง​ แชร์ลูกโซ่​ ต่างกันอย่างไร?

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.05 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายณัชภัทร ขาวแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสอดส่องการประกอบธุรกิจ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ. ร่วมรายการ "NBT มีคำตอบ” ออกอากาศทางช่อง 2 NBT และ Facebook Live : LiveNBT2HD ในประเด็น "ขายตรง แชร์ลูกโซ่ ต่างกันอย่างไร " ซึ่งได้มีการพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและธุรกิจแชร์ลูกโซ่แตกต่างกันอย่างไร การนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขายตรงจากนั้นธุรกิจนี้มีการระดมเงินแบบนี้เป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่ หากเปิดบริษัทธุรกิจขายตรงจะต้องดำเนินการอย่างไร จำนวนเรื่องที่ สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนประเภทนี้และฟ้องร้องดำเนินคดีรวมถึงมีบทลงโทษอย่างไร และช่องทางการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนธุรกิจขายตรง รวมทั้งการเตือนภัยเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจขายตรง

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการ "NBT มีคำตอบ” ในส่วนการนำเสนอประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้การเตือนภัยการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค รวมถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 - 16.00 น. ทางช่อง 2 NBT Facebook Live : LiveNBT2HD ดำเนินรายการโดย สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน (NBT)


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )