Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน กกต. ครบรอบ 25 ปี

09 มิ.ย. 2566


วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ (นางสาวทรงศิริ จุมพล) เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ครบรอบ 25 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุนให้แก่กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ณ กกต. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )