Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. เข้าร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “เรื่องใหญ่รายวัน” ประเด็น สายการบินแอร์เจแปน ยกเลิกไฟลท์บินกะทันหัน รับผิดชอบแค่คืนค่าตั๋วโดยสาร

23 ก.พ. 2567


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นายมานะ บุญส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา เข้าร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ "เรื่องใหญ่รายวันออกอากาศทางช่อง ONE 31 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14:10 น. ในประเด็น สายการบินแอร์เจแปน ยกเลิกไฟลท์บินกะทันหัน รับผิดชอบแค่คืนค่าตั๋วโดยสาร

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )