Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
นายก มอบ รมต. พวงเพ็ชร กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า

23 ก.พ. 2567


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ เข้าร่วมในการประชุมติดตามการเร่งรัดการพัฒนากรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานหลักของฝั่งรัฐบาล และช่วยขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร และยังได้กำชับให้เร่งกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด หลังจากที่ผู้ปกครองและประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาล ว่าส่งผลกระทบต่อบุตรหลานและมอมเมาเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สคบ. ลงพื้นที่กวาดล้างแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด แต่พบว่ายังมีการลักลอบจำหน่ายอีกหลายพื้นที่ ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัด จึงขอความร่วมมือ หากท่านใดมีเบาะแส สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 รวมถึงทางแอปฟลิเคชัน OCPB Connect

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )