Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ขับเคลื่อนด้านดิจิทัล หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance และ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

28 ก.พ. 2567


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การขับเคลื่อน สคบ. ดิจิทัล : OCPB Smart Digital 2024 หลักสูตร "ธรรมาภิบาลข้อมูล: Data Governance และ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ภายในงานเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล หลักสูตร "พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตร "ธรรมาภิบาลข้อมูล : Data Governance” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ของ สคบ. ได้นำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )