Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

06 ส.ค. 2552

ลำดับที่ : 903
   

หัวข้อข่าว :

งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  
 

รายละเอียด :

งบรายจ่ายอื่น  รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค  ประจำ 75 จังหวัด ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒
คงเหลือ  ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------