Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

10 ก.ค. 2552

ลำดับที่ : 893
   

หัวข้อข่าว :

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
 

รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน มาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารบี  ชั้น ๕  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------