Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
โครงการ สคบ.สัญจร

22 พ.ค. 2552

ลำดับที่ : 860 
   

หัวข้อข่าว :

โครงการ สคบ.สัญจร  
 

รายละเอียด :

เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ในส่วนภูมิภาคให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------