Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ.มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนิติกร ๗ว หรือ ๘ว

08 ก.ค. 2551

ลำดับที่ : 691
   

หัวข้อข่าว :

สคบ.มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนิติกร ๗ว หรือ ๘ว  
 

รายละเอียด :

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
มารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในตำแหน่งนิติกร ๗ว หรือ ๘ว  
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๒๔๓ , ๐-๒๖๒๙-๘๒๔๒
 ในวัน เวลาราชการ
  

ไฟล์ประกอบ :

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------