Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การแก้ไขปัญหาการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

03 พ.ย. 2551

ลำดับที่ : 794
   

หัวข้อข่าว :

การแก้ไขปัญหาการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  
 

รายละเอียด :

การแก้ไขปัญหาการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนฯ
เป็นเหตุให้ สคบ.ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติราชการ
ณ ที่ทำการในทำเนียบรัฐบาลได้
จึงมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------