Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

31 ต.ค. 2551

ลำดับที่ : 793
   

หัวข้อข่าว :

สคบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
 

รายละเอียด :

สคบ.ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
ได้จัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------