Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2559

 
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินธนาคาร รับช่วงสิทธิ 23 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 23 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมมีดอกเบี้ย ออกเช็คค้ำประกัน 23 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ขายส่งดอกไม้กับร้านดอกไม้ 23 ก.ค. 2562 3 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น จ้างทำเว็ปไซด์คลีนิค 23 ก.ค. 2562 2 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าซื้อเครื่องซักผ้าไปรับจ้าง 23 ก.ค. 2562 2 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าซื้อรถบรรทุกไปรับจ้างขนของ 23 ก.ค. 2562 2 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าตึกแถว 23 ก.ค. 2562 2 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าห้องและที่ดินเพื่อประกอบการค้า 23 ก.ค. 2562 3 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ซื้อขาย ประกัน เช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้วเต้นท์ 23 ก.ค. 2562 6 ครั้ง