Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2559

 
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินธนาคาร รับช่วงสิทธิ 23 ก.ค. 2562 17 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 23 ก.ค. 2562 16 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมมีดอกเบี้ย ออกเช็คค้ำประกัน 23 ก.ค. 2562 9 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ขายส่งดอกไม้กับร้านดอกไม้ 23 ก.ค. 2562 11 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น จ้างทำเว็ปไซด์คลีนิค 23 ก.ค. 2562 9 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าซื้อเครื่องซักผ้าไปรับจ้าง 23 ก.ค. 2562 8 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าซื้อรถบรรทุกไปรับจ้างขนของ 23 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าตึกแถว 23 ก.ค. 2562 4 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าห้องและที่ดินเพื่อประกอบการค้า 23 ก.ค. 2562 9 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ซื้อขาย ประกัน เช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้วเต้นท์ 23 ก.ค. 2562 15 ครั้ง