Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประชุมหารือเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติของ สคบ.

26 ก.ย. 2565


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาระบบ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )