Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ.​ร่วมแสดงความยินดี​ เนื่องในวันสถาปนา​กระทรวงยุติธรรม​ ครบรอบ​ 132​ ปี

24 มี.ค. 2566


วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม พร้อมคณะผู้แทนบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 137 ปี วันที่ 24 มีนาคม 2566 และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )