Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนเมื่อประเทศต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22 พ.ค. 2556 465 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๖๖ 21 พ.ค. 2556 464 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโครงการประชุมสัมมนาชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน 21 พ.ค. 2556 447 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 09 เม.ย. 2556 434 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการ สคบ. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ดีเด่นฯ 08 มี.ค. 2556 418 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ กศน. ตำบล 07 มี.ค. 2556 439 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ 07 มี.ค. 2556 430 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 06 มี.ค. 2556 451 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำโครงการ สคบ.ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ดีเด่น 20 ก.พ. 2556 408 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ กศน. ตำบล 20 ก.พ. 2556 450 ครั้ง