Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 2 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการประชุมนานาชาติเพื่อความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 28 มิ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชุมนานาชาติเพื่อความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีคัดเลือก 22 มิ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มคำกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารและที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565 0 ครั้ง