Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเปิดPort Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากร์ทิชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2565 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2565 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร จ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอบันทึกภาพและเสียง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 26 ก.ย. 2565 3 ครั้ง