Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด (กผป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2563 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2563 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2563 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายไฟ พร้อมทำรางเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2563 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2563 1 ครั้ง