Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานสร้างสาย Lan จำนวน 2 จุด พร้อมท่ออ่อนเหล็ก (กองกฎหมายและคดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแจกันดอกไม้สดโทนสีฟ้า 06 ส.ค. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในโครงการฯ 05 ส.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฯ 05 ส.ค. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 05 ส.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด (กกค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 24 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ 24 ก.ค. 2563 1 ครั้ง